Talterapeuterna har mottagning i alla medlemskommuner. Talterapin riktar sig till barn med olika störningar i språk, tal och kommunikation. Inom talterapin erbjuds tjänster av talterapeuter och foniater.

 

Hur kommer jag i kontakt med talterapin?

För talterapi krävs en remiss. Remiss kan fås t.ex. av barnrådgivnings- eller skolhälsovårdare eller läkare. Du kan vända dig till din lokala hälsovårdscentral, rådgivningsbyrå eller skolhälsovård för att utreda och diskutera ditt behov av talterapi. Talterapin är kostnadsfri för klienten.

 

Kontaktuppgifter till talterapin.