Rehabiliteringskoordinatorn har hand om helhetsbilden av ditt vårdbehov och koordinerar olika vård- och rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som kontaktperson mellan dig och olika instanser. Koordinatorn följer med din rehabiliteringsprocess, handleder dig i egenvård och styr vid behov dig till nödvändiga stödfunktioner. Målet är att förbättra din funktions- och arbetsförmåga, självkännedom och livskontroll. Du kommer i kontakt med rehabiliteringskoordinatorn när du har olika psykosociala problem och behöver stöd i rehabiliteringen.

 

Till vem riktar sig rehabiliteringskoordinatorns tjänster?

Rehabiliteringskoordinatorn riktar sig till dig som fyllt 18 år och är klient vid K5:s psykosociala enhet. Rehabiliteringskoordinatorn finns till för hela samkommunens område och det praktiska arbetet sker i samtliga medlemskommuner (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes).

 

Hur kommer jag i kontakt med rehabiliteringskoordinatorn?

Till rehabiliteringskoordinatorn behövs ingen remiss. Personen själv, hennes/hans anhöriga, myndigheterna och alla som vill veta mera om olika tjänster kan kontakta rehabiliteringskoordinatorn.

 

Kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinatorn.