Psykosociala centret i Närpes erbjuder tjänster av psykiater, psykologer, sjukskötare, socialarbetare, talterapeuter och mentalvårdare. Vid centret görs längre terapier och utredningar. Akuttider till psykolog eller sjukskötare kan fås dagligen. Här arbetar också ett mobilt team som kan ge akut hjälp och gör hembesök inom hela K5-området. Hembesök görs t.ex. då en klients psykiska tillstånd försämrats eller då en person nyinsjuknat.

 

Hur kommer jag i kontakt med vården?

Ingen remiss behövs och tjänsterna är kostnadsfria för klienten. Patienter kan också komma till centret med läkarremiss eller hänvisning från annan vårdpersonal. Ett mångprofessionellt vårdteam tar ställning till remisser och vårdhänvisningar varje vecka. Man kan också kontakta centret direkt.

 

Kontaktuppgifter till det psykosociala centret.