Psykosociala centret i Närpes erbjuder tjänster av psykiater, psykologer, sjukskötare, socialarbetare, talterapeuter samt mentalvårdare. Vid centret görs längre terapier och utredningar. Akuttider till psykolog eller skötare finns till förfogande dagligen. Här arbetar ett mobilt team, med kapacitet att ge akut hjälp och göra hembesök inom hela K5-området. Hembesök görs t.ex. då en klients psykiska tillstånd försämrats eller då en person nyinsjuknat. Psykosociala enhetens krisgrupp har beredskap att ge hjälp vid plötsliga traumatiska händelser.

 

Hur kommer jag i kontakt med vården?

Man kan också kontakta centret direkt. Ingen remiss behövs och tjänsterna är kostnadsfria för klienten. Patienter kan också komma till centret med läkarremiss eller hänvisning från annan vårdpersonal. Ett mångprofessionellt vårdteam tar ställning till remisser och vårdhänvisningar varje vecka. Man kan också kontakta centret direkt.

 

Kontaktuppgifter till det psykosociala centret.