Den palliativa vården riktar sig till dig som har insjuknat i en obotlig sjukdom. Vår sjukskötare besöker dig vid behov, tar hand om medicineringen, stöder och ger råd. Syftet med den palliativa vården är att du som insjuknat i en obotlig sjukdom får känna dig symtomfri och så trygg som möjligt under din sjukdomstid och att dina närstående klarar av den stora förlusten efter din bortgång.

Den palliativa vården ges av en hemsjukskötare från Österbottens cancerförening inom hela K5-området (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes).

 

Hur kommer jag i kontakt med palliativa vården?

Inom K5-området har Österbottens cancerföreningen en hemsjukskötare som ger palliativ vård.

Klicka här för att komma till Österbottens cancerförenings nätsida.