Palliativ vård innebär symtomatisk vård som patienten får hemma med hänsyn till hennes eller hans människovärde och respekt för de närstående. Österbottens Cancerförening erbjuder palliativ hemsjukvård. Vår sjuksötare besöker patienten vid behov, tar hand om medicineringen, stöder och ger råd. Syftet är att den som insjuknat i en obotlig sjukdom får känna sig symtomfri och så trygg som möjligt och att hennes eller hans närstående klarar av sin stora förlust. 

 

Hur kommer jag i kontakt med palliativa vården?

Inom K5-området har Österbottens cancerföreningen en hemsjukskötare som ger palliativ vård.

Klicka här för att komma till Österbottens cancerförenings nätsida.