Näringsrådgivaren arbetar med frågor kring kost- och näringsrelaterade frågor i alla kommuner inom K5. Tröskeln att ta kontakt till näringsrådgivaren ska vara låg. Näringsrådgivaren har mottagning, gör hembesök vid behov och kan erbjuda grupper stöd.

 

Hur kommer jag i kontakt med näringsrådgivningen? 

Ingen remiss krävs. Klienten kan själv ta kontakt till näringsrådgivaren. Näringsrådgivningen är kostnadsfri för klienten. Personal som i sitt arbete stöter på näringsrelaterade problem kan konsultera näringsrådgivaren.

 

Kontaktuppgifter till näringsrådgivaren.