Mottagningar inom missbrukarvården finns i varje medlemskommun. Missbrukarvården finns till för personer med alkohol-, drog- eller andra missbruk. Målet med missbrukarvården är att förebygga och minska missbruk samt stöda missbrukaren och dennas anhöriga. Inom missbrukarvården erbjuds information, rådgivning, stöd och terapi inom den öppna vården. Missbrukarkoordinatorerna hjälper med avbrytning och avgiftning samt att söka sig till rehabilitering och stödboende. Eftervård ordnas inom den öppna vården.

 

Hur kommer jag i kontakt med missbrukarvården?

Till missbrukarvården behövs ingen remiss och vården är kostnadsfri. Du kan själv kontakta någon av missbrukarkoordinatorerna. Anhöriga och de som i sitt yrke kommer i kontakt med missbruk kan också kontakta missbrukarvården.

 

Kontaktuppgifter till missbrukarvården.