Minnesrådgivningen hjälper dig eller en anhörig som har minnessvårigheter, minnessymtom som påverkar vardagen eller arbetet negativt, humörsvängningar eller ångest i kombination med försämrat närminne, personlighetsförändringar, svårt att tala och hitta ord eller andra problem som kan ha med minnet eller en minnessjukdom att göra. Minnesskötarna gör utredningar vid misstanke om minnessjukdom. De gör också uppföljningsbesök samt stöder och handleder både den minnessjuke och anhöriga.

Ju tidigare man konstaterar sjukdomen, desto bättre blir vårdresultaten och rehabiliteringsprocessen.

 

Till vem riktar sig minnesrådgivningen?

Minnesrådgivningen riktar sig till personer som har en minnessjukdom eller minnesproblem. Minnesrådgivningen har mottagning i samtliga medlemskommuner inom K5 (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes). Minnesskötarna gör också hembesök för att hjälpa hemmaboende minnessjuka.

 

Hur kommer jag i kontakt med minnesrådgivningen?

Du kan själv ta kontakt med minnesrådgivningen. Du behöver ingen remiss och vården är avgiftsfri för klienten. Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med minnesvården.

 

Kontaktuppgifter till minnesrådgivningen.