Invånare i K5 kan vända sig till socialjouren i Österbotten för brådskande socialservice 24 timmar i dygnet. Till socialjouren hör brådskande krissituationer som kräver omedelbara åtgärder av sociala myndigheter, som t.ex. barnskydd eller annan allvarlig familjekris.

 

Österbottens socialjour

Tfn: 06-325 2347