Ergoterapeutens insatser bidrar med att äldre ska kunna upprätthålla aktivitets- och funktionsförmåga och kunna vara delaktiga i sina vardagliga liv. Till ergoterapeutens arbetsuppgifter hör bland annat kartläggningar om klientens livssituation och aktivitetsmönster, anpassningar av bostad/närmiljö, aktivitetsträning och insatser i form av olika typer av hjälpmedel, både rörelserelaterade och kognitiva.

 

Hur kommer jag i kontakt med ergoterapin?

Ingen remiss behövs till ergoterapeuten. Konsultationsbegäran görs i samråd med andra vårdproducenter för att få den service som ergoterapeuten erbjuder. Ergoterapin är kostnadsfri. 

 

Kontaktuppgifter till ergoterapin