Welcome office hör sedan 2014 till K5:s permanenta verksamhet. Hos Welcome office fås rådgivning, vägledning och information om samhället, t.ex. om myndigheternas tjänster, språkkurser, utbildningsmöjligheter, hälsovården, dagvården och skolsystemet eller om fritidstjänster och boende.

Welcome office-rådgivaren finns till för alla invandrare i regionen, oberoende av invandringens orsak. Rådgivaren gör också samarbete med kommuner och myndigheter, näringslivet och tredje sektorn. Rådgivarens tjänster ges ambulerande på samkommunens område.

 

Welcome office-rådgivarens kontaktuppgifter.