Integrationskoordinatorn utvecklar integrationsarbetet i samkommunen och handleder medlemskommunernas tjänsteinnehavare i integrationsrelaterade frågor. Till integrationskoordinatorns uppgifter hör att skapa nya verktyg för integration i regionen, förbereda flyktingmottagning och ansvara för det gemensamma integrationsprogrammet. Integrationskoordinatorn fungerar som administrativ tjänsteman för integrationsrådet. 

   

Integrationskoordinatorns kontaktuppgifter.

Klicka här för att komma till integrationsprojektens informationsmaterial.