Integrationsverksamhetens mål är att främja integrationen av invandrare i samkommunens område. Integrationsarbetet görs i enlighet med medlemskommunernas gemensamma integrationsprogram.

Integrationen av invandrare sköts av K5:s integrationskoordinator, rådgivare i Welcome office-projektet och integrationsrådet. Integrationsrådet tillsattes 2014 med uppgiften att främja och stöda en ömsesidig integration av invandrare i samkommunens område. Rådet består av politiker, tjänsteinnehavare och invandrare från medlemskommunerna.