Jourverksamhet inom K5 ordnas under tjänstetid vid kommunernas hälsovårdscentraler. Då den egna hälsocentralen är stängd betjänas invånarna av den gemensamma samjouren vid Vasa centralsjukhus.

 

SAMJOUREN VID VASA CENTRALSJUKHUS 
Vardagar 15-08, dygnet runt under veckoslut och helger
Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
Tfn: 06-213 1001
Upplysningar om samjourens patienter: 06-213 1310

 

Kommunvisa jourtider:

 

MALAX OCH KORSNÄS 

Malax-Korsnäs HVC 
Må-Fre 8-16
Tfn: 06-347 7645
Stampvägen 2, 66100 Malax


KRISTINESTAD 

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad
Må och Fre 8-20, Ti-Tors 8-16, Lö 9-20, Sö 9-16
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
Tfn: 06-221 8600


NÄRPES

Närpes HVC
Må och Tors 8-18, Ti-Ons och Fre 8-16
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes
Tfn: 06-224 9600


KASKÖ

Hälsovårdscentralen i Kaskö 
Må-To 8-16, Fre 8-14.15
Hamngatan 18, 64260 Kaskö
Tfn: 045-232 2000

 

För invånare i Kaskö ordnas även jour vid Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad (se tider ovan) och Satakunda centralsjukhus.

Satakunda centralsjukhus
Må-To 16-08, Fre 14.45 – Må 08.00
Sairaalantie 3, 28500 BJÖRNEBORG
Tfn: 02 627 71