K5 fungerar enligt beställar-utförarmodellen. Samkommunen fungerar som beställare, vilket betyder att samkommunen i samråd med medlemskommunerna bestämmer om servicens omfattning, kvalitet och produktionssätt. Huvudparten av tjänsterna beställs av medlemskommunerna, som producerar servicen för invånarna. En del av servicen ordnas genom egen produktion. Ett exempel på detta är den psykosociala enhetens verksamhet. Samkommunen kan därtill ordna tjänster genom upphandling av tredje part. Samkommunen är tvåspråkig med svenska som förvaltningsspråk.