Läs mer:

Landskapsreformen i Österbotten: 2020.osterbotten.fi

Landskapsreformens riksomfattande webbplats: www.regionreformen.fi