Landskapsreformen är den största regionförvaltningsreformen i Finlands historia. Reformen kommer att leda till att de 18 landskapen i fortsättningen har hand om många tjänster som i nuläget handhas av kommunerna, samkommunerna eller staten.

Målen med reformen är att minska skillnaderna i invånarnas hälsa och välfärd, att utforma tjänster som allt mer utgår från kundens behov samt att spara pengar genom samarbete och kostnadseffektivitet. Medborgarna ska dessutom garanteras bättre möjligheter att påverka besluten i sin egen region.

 

FBB7 SVE

 

Så här påverkar reformen servicen

Det nya landskapet står framöver för många tjänster som nu handhas av antingen kommunen eller staten. Landskapets uppgifter från den 1 januari 2020: 

 • socialvården
 • hälsovården
 • räddningsväsendet
 • arbets- och näringstjänsterna (de s.k. tillväxttjänsterna)
 • miljö- och hälsoskyddet
 • regionalutvecklingen
 • styrning av områdesanvändningen och landskapsplanläggningen
 • trafiksystemplaneringen och den regionala kollektivtrafikplaneringen
 • landsbygdsutvecklingen och avbytartjänsterna
 • främjandet av den regionala identiteten och kulturen

 

Valfrihet

Valfriheten är en väsentlig del av den service landskapet erbjuder sina invånare. Som invånare kommer du att ha större frihet att välja varifrån du skaffar t.ex. dina tjänster inom social- och hälsovården.

 

Hur kommer kommunernas roll att se ut?

Kommunerna kommer alltjämt att ha en stark roll. I framtiden kommer du som invånare att allt oftare få påverka de beslut som fattas i din kommun. Att trygga kommunens livskraft kommer också att vara en viktig uppgift på kommunkansliet. Kommunens uppgifter från den 1 januari 2020:

 • kompetens och bildning
 • främjande av hälsa och välfärd
 • motion, kultur och fritid
 • ungdomsarbete
 • lokal näringspolitik
 • markanvändning och byggnation
 • lokalt deltagande

 

Så här framskrider reformen

Det nya landskapet Österbotten påbörjar sin verksamhet 1.1.2020. Före det ska reformen beredas med hjälp av bl.a. olika utredningar och grupper i gott samarbete med regionens olika aktörer.

I oktober 2018 arrangeras det första landskapsvalet. Då får du rösta på den som du tycker ska representera dig i landskapsfullmäktige. Du kan också själv ställa upp som kandidat! I landskapsvalet kan du ge din röst över kommungränserna. Din röst är viktig, så kom ihåg att delta!

 

Läs mera och ge din åsikt!

Målet med beredningen är att ta fram ändamålsenliga tjänster för invånarna. Helheten och samarbetet planeras med invånarnas bästa som utgångspunkt.

Det är viktigt att österbottningarna uttrycker sin åsikt och på så sätt påverkar planeringen. Du kan påverka beredningen av landskapsreformen genom att

 • följ med på reformens webbplats 2020.osterbotten.fi
 • svara på enkäten som finns på webbplatsen
 • rösta i landskapsvalet som arrangeras den 28 oktober 2018
 • använda kanaler för deltagande i din hemkommun
 • delta i diskussioner på sociala medier och markera dina inlägg med #dittösterbotten och #Österbotten2020

 De riksomfattande taggarna är #sote och #maakuntauudistus.

 

Läs mer:

Landskapsreformen i Österbotten: 2020.osterbotten.fi

Landskapsreformens riksomfattande webbplats: www.regionreformen.fi