K5 fungerar som arbetsgivare åt ca 55 anställda. Till personalen hör professionella inom social- och hälsovård, mentalvård, psykosociala tjänster och landsbygdsnäringarna. Till personalstyrkan hör dessutom anställda inom ekonomi och förvaltning. Samkommunen fungerar också som mottagande organisation för studerande som utför arbetspraktik.

Till arbetsgivarens värdegrund hör jämlikhet, likabehandling och trivsel på arbetet. I den personalanalys som genomfördes i samarbete med Kommunförbundet hösten 2014 gav personalen höga poäng till K5 som arbetsgivare. Av resultaten framgick bl.a. att samkommunens personal trivs bra på jobbet och att de känner sig trygga i arbetet.

                          

Personalpolitik och arbetarskydd

Samkommunen utvecklar ständigt sin personalpolitik och verksamheten inom arbetarskyddet med målet att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö till sina anställda.

Arbetarskyddets representanter är arbetarkyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddet är organiserat i samkommunens samarbetsorgan. Arbetarskyddets verksamhet sammanfattas i verksamhetsplanen för arbetarskyddet. En plan för jämställdhet och likabehandling tillämpas i samkommunens arbetsgivarverksamhet.  

Samkommunens personalpolitik utvecklas av personalsektionen