Patrik i kontorsmiljö

Patrik Lindblad arbetar som landsbygdssekreterare på Landsbygdsförvaltningen.

 

Gemenskapen, arbetsuppgifterna och träning på arbetstid gör K5 till en attraktiv arbetsgivare. Det berättar landsbygdssekreterare Patrik Lindblad i Övermark.

Sedan november 2018 jobbar Patrik Lindblad som landsbygdssekreterare på Lantbrukskansliet i Övermark. Där jobbar han tillsammans med två andra. K5 har lantbrukskanslier också i Kristinestad, Malax och Korsnäs. Allt som allt jobbar 7 anställda inom enheten.  Lindblad blev vald till K5:s dataskyddsombud i februari 2019.

Lindblads verksamhetsområde omfattar både djurgårdarna och växtodlingen i Närpesregionen. Till de dagliga arbetsuppgifterna hör att behandla olika jordbruksstöd. Det innebär i praktiken att ta emot stödblanketter, registrera och kontrollera dem, mata in uppgifterna i systemet och sedan skicka stödbeslut till jordbrukarna. Det blir också en del rådgivning angående stöden till jordbrukarna.

– Vi behandlar allt som allt 20-30-tal olika stöd. Vi känner också till en del om investeringsstöden, så lite kan vi hjälpa till med dem också, berättar Patrik Lindblad.

En vanlig arbetsdag börjar vanligtvis mellan kl. 7-8 på morgonen. K5 tillämpar flextid som innebär att arbetsdagarna börjar mellan  7-9 på morgonen och avslutas mellan 15-17 på eftermiddagen.

– Jag skulle säga att cirka 95 % av arbetet är kontorsarbete och resterande är utearbete. Speciellt på somrarna rör vi oss ute på fälten. Det kan då vara fråga om till exempel flyghavregranskningar, berättar han.

Lindblads bana började vid ett vikariat. Det gav honom möjligheten att prova på. Redan där upptäckte han att K5 är en bra arbetsplats. När hans nuvarande tjänst blev ledig sökte han - och fick det! Eftersom Lindblad är utbildad agrolog var stödfrågorna bekanta från förr.

– Jag tycker det är ett trivsamt och omväxlande arbete med många förmåner. Jag har möjligheten att träffa många jordbrukare och andra människor inom branschen.

En förmån som Lindblad speciellt lyfter upp är träning på arbetstid.

– Träningen piggar upp i vardagen. Vi har också en fin gemenskap. Trots att vissa av oss sitter på olika ställen har vi ändå en väldigt god kontakt mellan de olika lantbrukskanslierna.

Personalen har också möjlighet att delta i olika kurser och utbildningstillfällen.

– Mycket av utbildningen sker digitalt via Skype, men tillfällen ordnas också i Vasa eller på andra orter.

K5 ordnar även egna infotillfällen gemensamt med kommunerna eller andra organisationer för jordbrukarna. Till exempel om stöden och stödens övervakning.