Pasi Gröndahl, psykiatrisk sjukskötare på
den psykosociala enheten i Malax
.

 

Han stöder missbrukare och deras anhöriga

K5 ger sina anställda andrum. Det säger Pasi Gröndahl, psykiatrisk sjukskötare på den psykosociala enheten i Malax.


Pasi Gröndahl tar emot i ett ljust och fräscht mottagningsrum i Malax hälsovårdscentral. Han jobbar på den psykosociala enhet med psykiatriska klienter, mental ohälsa, missbruk och substitutionsvård. 50 % av tiden jobbar han också som missbrukarkoordinator. Innan tiden på K5 har Gröndahl arbetat både på Roparnäs sjukhus och på dåvarande Tolvis center i Malax.

– I början hoppade jag in på K5 och arbetade med substitutionsvården. Gradvis ökade arbetstimmarna och så blev det till slut heltid på K5.
Förutom det psykosociala centret i Närpes har K5 också verksamhetspunkter på andra ställen inom området. En del av K5:s tjänster, som exempelvis missbrukarvården, ges regionalt med mottagning i anslutning till hälsocentralerna i medlemskommunerna.


Pasi Gröndahl jobbar mest i Malax, men han jobbar även en del i andra kommuner också. Arbetsdagarna är varierande och kan se väldigt olika ut.
– I dag tar jag bland annat emot substitutionsvårdspatienter, har ett flera timmar långt 12 stegsmöte tillsammans med två andra missbrukarkoordinatorer och en två timmar ledd gymgrupp för patienter, berättar han.


En arbetsdag kan rymma förutom mottagningar också flera möten, provtagningar och en hel del hembesök.
– Alla har inte möjlighet att ta sig till mottagningen antingen på grund av sitt hälsotillstånd eller avsaknaden av bil. Då gör vi istället hembesök till klienten.

Inom missbrukarvården stöder man inte enbart personerna med missbruket i fråga.
– Här stöder vi också missbrukarens anhöriga. Därför samarbetar man med kommunens socialarbetare för att kunna stöda upp och hjälpa hela familjen.
– Det bästa är att jag kan själv planera min dag. Vi har en flexibel arbetsgivare, som ger oss anställda en viss möjlighet att arbeta på ett eget sätt, säger Pasi Gröndahl.
Gröndahl berättar att det råder en positiv andra på arbetsplatsen. Han ser sig som en del av en nytänkande helhet.

– Det råder ingen trångsynthet. Arbetsledningen tänker på sina arbetstagare. Jag uppskattar det värdefulla andrum som vår arbetsgivare erbjuder i form av en en timme träning på arbetstid. Våra flexibla arbetstider är också uppskattade.