Siv Eklund-Österberg jobbar på den psykosociala enheten i Närpes.

K5:s psykosociala center i Närpes består av läkare, psykiater, psykologer, sjukskötare, socialarbetare, talterapeuter och mentalvårdare. En av centrets anställda är sjukskötaren Siv Eklund-Österberg.


I grunden är Siv Eklund-Österberg farmaceut. Men efter en över 30 år lång karriär inom apoteksbranschen valde hon att sadla om. I dag är hon sjukskötare, snart färdig specialiserad psykiatrisk sjukskötare. Under sin praktikperiod hittade hon K5.

– Jag kände direkt att det här vill jag göra! K5 satsade på sin personal och på friskvården. Och stämningen var god.
En dag nämnde hennes förman att ett vikariat var på kommande och Eklund-Österberg nappade på möjligheten. Efter en lång karriär och vuxenstudier var det helt enkelt dags att byta inriktning.


På psykosociala enheten jobbar Siv Eklund-Österberg med det mobila teamet som rör sig inom hela K5-området. Hon har även hand om kartläggningar av centrets nya klienter och stödsamtal. Under en typisk arbetsdag tar hon emot klienter och håller stödsamtal.


- Bland annat utför jag olika testningar. Dagarna med det mobila teamet varierar mycket. Man vet aldrig på förhand vad dagarna för med sig. Då är det främst fråga om akuta ärenden och hembesök till klienter. Varje vecka finns akuta tider att få.


Det mobila teamet rör sig på ett område som sträcker sig från Sideby till Malax.

– Så man får vara beredd på en del körande i alla väder, ibland också på hala byavägar, skrattar Siv Eklund-Österberg.
Eklund-Österberg tycker att det bästa med jobbet är alla människokontakter. Att få vårda dem på det viset K5 gör och försöka nå en bättre hälsa.


- Det som jag uppskattar mycket är att vi jobbar multiprofessionellt. Vi ser till helheten och jobbar tillsammans för att patienten ska må bättre. Det gäller inte enbart psyket utan också den sociala biten och rehabiliteringen. Vi behöver vara många för att nysta upp alla trådar, säger Siv Eklund-Österberg..


En av fördelarna med arbetet är självständigheten. Man planerar själv sina dagar och planerar in sina klienter. Var och en ansvarar för sin egen tidsbokning. Dessutom har man direkt kontakt med klienterna.

Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån. Det innebär en timme i veckan valfri motion.

– En del anställda kombinerar lunchen med ett besök till gymmet. Jag själv brukar kombinera friskvårdstimmen med att gå ut med mina tre hundar - antingen i början eller i slutet av en arbetsdag.


Siv Eklund-Österberg lyfter också upp gemenskapen som de har på centret. Regelbundna digitala möten samlar hela teamet från olika verksamhetsställen.


- Vi har en bra gemenskap där vi hjälper och stöder varandra! Vid behov sätter vi oss ner och funderar på lösningar till olika problemsituationer, berättar Eklund-Österberg.


K5 förstår vikten av fortbildning för att utveckla personalens kunskaper med nya rön. Arbetsgivaren ger alla i personalen möjligheten att fortbilda sig och är även lyhörd till utbildningsbehoven.


-Med hjälp av fortbildning får vi stöd i hur vi kan bli ännu bättre på fånga upp patienterna.