Till K5:s landsbygdsförvaltning hör fyra verksamhetsställen. Dessa finns i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs. Inom landsbygdsförvaltningen arbetar 10 personer. Verksamheten leds av landsbygdschefen. Landsbygdsförvaltningen har ett eget beslutande organ, landsbygdsnämnden, med totalt 11 medlemmar från alla medlemskommuner.

 

Bakgrund

Lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210) trädde i kraft 1.4.2010. Målet med lagen är att koncentrera uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen till större samarbetsområden med minst 800 lantbruksföretagare och där uppgifterna sköts av minst fem anställda.

Fullmäktige i samkommunens medlemskommuner beslöt våren 2011 sammanslå landsbygdsförvaltningarna, och de anställda vid landsbygdsförvaltningen övergick i samkommunens tjänst från början av år 2012.

 

Landsbygdsförvaltningens kontaktuppgifter.

Till landsbygdsnämndens föredragningslistor och protokoll.