Talterapi


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi

Camilla Engman
Talterapeut
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes


Sandra Wester
Talterapistuderande
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831