Missbrukarvård


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi

Anette Rönnlund-Nygård
Sjukskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Malax, Korsnäs, Närpes
Camilla Sten
Koordinator för missbrukarvård
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Kristinestad, Kaskö, Närpes
Maria Lindell
Koordinator för missbrukarvård
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Pasi Gröndahl
Psykiatrisk sjukskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Malax, Närpes