Minnesrådgivning


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi  

Eva-Marie Berglund
Vik. minnesskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Närpes


Stina Bärnlund
Minnesskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Kaskö, Kristinestad, Närpes