Ledningsgruppens medlemmar:

 

Medlemmar:
 
Peter Riddar, t.f. direktör, ledande läkare
Sonja Nyback, utvecklingskoordinator
Petra Ollus, förvaltningssekreterare
Joachim Jönn, ekonomiplanerare
Annica Lind, landsbygdschef

 

Som ordförande fungerar direktören.