Ledningsgruppens medlemmar:

 

Medlemmar:
Jarkko Pirttiperä, direktör
Peter Riddar, ledande läkare
Sonja Nyback, utvecklingskoordinator
Sofia Nordback, vik. förvaltningssekreterare
Joachim Jönn, ekonomiplanerare

 

Som ordförande fungerar direktören.