Samkommunfullmäktiges och samkommunstyrelsens sammanträdesplan.