Samkommunfullmäktiges och samkommunstyrelsens sammanträdesplan. 

Download this file (Sammantradestidtabell samkfge + samkst 2019.pdf)Sammanträdesplan 2019 [Samkommunfullmäktige och samkommunstyrelsen]145 kB