Samkommunfullmäktiges och samkommunstyrelsens sammanträdesplan. 

Samkommunstyrelsen
Onsdag 14.4 kl. 16
Tisdag  11.5 kl. 16
Onsdag  15.9 kl. 16
Onsdag  13.10 kl. 16
Onsdag 24.11 kl. 16

Samkommunfullmäktige
Onsdag 26.5 kl. 18
Onsdag 25.8 kl. 18
Onsdag 27.10 kl. 18