Samkommunfullmäktiges och samkommunstyrelsens sammanträdesplan. 

Samkommunstyrelsen

Onsdag  13.10 kl. 16

Torsdag 9.12 kl. 16

 

Samkommunfullmäktige

Torsdag 23.9 kl. 18

Onsdag 10.11 kl. 18