Puheterapia lapsille ja nuorille

Voit kääntyä K5:n puheterapeuttien puoleen, jos olet huolestunut lapsesi puheen, kielen, viestinnän tai syömisen kehittymisestä.

Joskus lapselta saattaa kestää kauan oppia uusia sanoja tai kyetä muotoilemaan oikeita lauseita ja kertomaan. Lapsen puhe voi olla epäselvää ja sinun lapsen vanhempana tai muiden henkilöiden lapsen ympäristössä voi olla vaikeaa ymmärtää sitä. Puheessa voi olla änkytystä tai ääni voi olla käheä. Lapsen voi olla vaikeaa kohdistaa huomionsa, kuunnella ja ymmärtää muiden puhetta tai olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Joskus lapsen saattaa olla vaikeaa oppia syömiseen tarvittavia valmiuksia, esim. oppia pureskelemaan.

Puheterapiassa arvioimme lapsen kielen ja puheen kehitystä ja seuraamme sitä. Lapsen kielellisiä valmiuksia arvioidaan haastattelemalla sinua vanhempana ja käyttämällä ikään mukautettua materiaalia ja seuraamalla lapsen puhetta ja puheen ymmärtämistä leikin aikana.

Puheterapian tarkoituksena on poistaa tai lievittää lapsen puhe- ja kielivaikeuksia ja yhteistyössä sinun kanssasi vanhempana löytää tavat, jotka parhaalla tavalla tukevat lapsesi puhe-, kieli- ja viestintävalmiuksien kehitystä arjessa. Työskentelemme lapsen edellytysten mukaan lapsen viestinnällisten valmiuksien ja osallisuuden lisäämiseksi. On tärkeää, että sinä vanhempana olet läsnä ja osallistut lapsen puheterapiaan lapsen puheen ja kielen kehityksen edistämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme myös, sinun suostumuksellasi, yhteistyötä päivähoidon/koulun kanssa tehdäksemme lapsen päivittäisen ympäristön kielellisesti mahdollisimman rikkaaksi ja lapsen edellytyksiin mukautetuksi.

Puheterapeutti voi tarvittaessa suositella jatkotutkimuksia, kuten esim. kuulotutkimusta tai foniatrin, psykologin, ergo- tai fysioterapeutin suorittamaa arviota.

 

Miten pääsen puheterapiaan?

Lasten ja nuorten puheterapiaan vaaditaan lähete, jonka saat lapsi- tai kouluterveydenhuollosta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai lapsesi koulun erityisopettaja voi myös olla avuksi, jos haluat yhteyden K5:n puheterapeutteihin. Puheterapia on asiakkaalle maksutonta.  


Aikuisten ja iäkkäiden puheterapia

Aikuisten ja iäkkäiden puheterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologisia vaikeuksia ja sitä on saatavilla jokaisessa jäsenkunnassa (Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö). Voit ottaa yhteyttä aikuisten ja iäkkäiden puheterapiaan, jos sinun tai omaisesi on vaikea kommunikoida, niellä, ilmaista itseään (afasia ja/tai puhemotorinen häiriö) tai vaikea ymmärtää puhetta.  

Puheterapian tarkoituksena on edistää asiakkaan osallisuutta arjessa. Puheterapiaan sisältyy arvio ja mahdollisesti hoitojakso tai ohjauskäynti. Puheterapiaa annetaan vastaanotolla tai kotikäynnillä.

 

Miten pääsen aikuisten ja iäkkäiden puheterapiaan?

Aikuisten ja iäkkäiden puheterapiaan ei tarvitse lähetettä ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Voit itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin. Omaiset tai hoitohenkilökunta voivat myös ottaa yhteyttä puheterapiaan.


Puheterapian yhteystiedot.