Kotouttamiskoordinaattori kehittää kotouttamistyötä kuntayhtymän alueella ja ohjaa jäsenkuntien viranhaltijoita kotouttamisasioissa. Kotouttamiskoordinaattorin tehtäviin kuuluu luoda uusia työvälineitä alueelle kotoutumiseen, valmistella pakolaisvastaanottoa ja vastata yhteisestä kotouttamisohjelmasta. Kotouttamiskoordinaattori toimii kotouttamisneuvoston hallinnollisena viranhaltijana.

 

Kotouttamiskoordinaattorin yhteystiedot.

Kotouttamishankkeiden tiedotusmateriaali tästä.