K5 toimii n. 55 työntekijän työnantajana. Henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon, mielenterveyshuollon, päihdehuollon, ravitsemusneuvonnan, psykososiaalisten palveluiden ja maaseutuelinkeinojen ammattilaisista. Lisäksi kuntayhtymällä on henkilökuntaa talous- ja hallintotehtävissä. Kuntayhtymä ottaa myös vastaan opiskelijoita työharjoitteluun.

  • Arvopohjamme muodustavat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työviihtyvyys
  • Työskentelemme tasa-arvoisen, avoimen ja turvallisen työpaikan puolesta
  • Työntekijöidemme palkkataso on tasa-arvoinen ja hyvä

 

Tarjoamme sinulle:

  • Jopa 1 tunnin viikottaista liikuntaa työajalla. Tunti voidaan käyttää vapaasti liikuntaan tai harjoitteluun työajalla
  • TYKY+ seteleitä, arvoltaan 60 €/vuosi, käytettäväksi kulttuuriin ja liikuntaan
  • Monipuolisisa tehtäviä ja hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistasi 
  • Työterveyshuoltoa Sydmedin tai Promedin kautta toivomustesi mukaan
  • Säännöllisiä Tyky-päiviä
  • Vuosittaisen joulujuhlan tai joululounaan

K5 tarvitsee jatkuvasti sijaisia, ota mielellään yhteyttä, jos haluat työskennellä meillä.

Tervetuloa mukaan työyhteisömme!

Henkilöstöpolitiikka ja työturvallisuus 

Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti henkilöstöpolitiikkaansa ja työsuojelutoimintaansa tavoitteenaan tarjota turvallisen ja viihtyisän työympäristön työntekijöilleen. 

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu toimivat työsuojelun edustajina ja työsuojelutoiminnasta vastaa kuntayhtymän yhteistoimintaelin. Työsuojelutoimintaa kuvataan työsuojelun toimintasuunnitelmassa. Kuntayhtymä on tämän lisäksi luonut tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden suunnitelman, jota noudatetaan organisaatiossa.

Henkilöstöjaosto kehittää kuntayhtymän henkilöstöpolitiikkaa.