Johtoryhmän jäsenet:

 

Jäsenet:
 
Peter Riddar, vs. johtaja, johtava lääkari
Sonja Nyback, kehittämiskoordinaattori
Petra Ollus, hallintosihteeri
Joachim Jönn, taloussunnittelija
Annica Lind, maaseutupäällikkö

 

Puheenjohtajana toimii johtaja.