Johtoryhmän jäsenet:

 

Jäsenet:
Jarkko Pirttiperä, johtaja
Peter Riddar, johtava lääkari
Sonja Nyback, kehittämiskoordinaattori
Petra Ollus, hallintosihteeri
Joachim Jönn, taloussunnittelija
Annica Lind, maaseutupäällikkö

 

Puheenjohtajana toimii johtaja.