Työryhmät

Jäsenet:
Christina Båssar, Korsnäs (pj.)
Petra Ollus, K5 (siht.)
Mikaela Björklund, Närpiö
Jenny Malmsten, Maalahti
Minna Nikander, Kaskinen
Mila Segervall, Kristiinankaupunki
Jarkko Pirttiperä, K5
Peter Riddar, K5
Sonja Nyback, K5
Joachim Jönn, K5
Annica Lind, K5