Kuntayhtymän tehtävänä on taata yhteistoiminta-alueiden asukkaille lakisääteinen sosiaali- ja perusterveydenhuolto ja vastata siitä, että toiminta on tuloksellista ja sitä harjoitetaan rationaalisesti ja tehokkaasti. Kuntayhtymän tehtävät vahvistetaan perussopimuksessa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus, tavoitteet ja kehitysstrategiat määritellään tarkemmin talousarviossa, taloussuunnitelmassa sekä erillisillä päätöksillä.

Kuntayhtymän toimielimet ovat yhtymävaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalilautakunta, yhtymähallitus, maaseutulautakunta ja hallituksen asettamat johtokunnat ja toimikunnat.

Kuntayhtymä on kaksikielinen ja hallintokielenä on ruotsi.

Organisationsschema bild FIN new version

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto on kuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhtymävaltuusto vastaa ja päättää kuntayhtymän toiminnan keskeisistä tavoitteista. Yhtymävaltuusto päättää talouden ja hallinnon järjestämisen perusteista sekä kuntayhtymän tarjoamista palveluista. Valtuusto valitsee jäsenet kuntayhtymän toimielimiin.

Yhtymävaltuustossa on 28 jäsentä. Jäsenten määrä kunta kohden määräytyy kunnan asukasluvun mukaan. Toimikausi on neljä vuotta.


Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen asettaa yhtymävaltuusto ja sillä on yleisvastuu kuntayhtymän toiminnan johdosta ja ohjauksesta. Yhtymähallitus valmistelee ja panee täytäntöön yhtymävaltuuston päätökset, ohjaa palvelukokonaisuutta ja kehittää palvelurakennetta.

Yhtymähallituksessa on 11 valtuutettua. Jokaisella jäsenkunnalla on vähintään yksi jäsen ja yksi varajäsen yhtymähallituksessa. Toimikausi on kaksi vuotta.


Kuntayhtymän muut toimielimet:

 

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo, että tilintarkastuksella on riittävät resurssit.Tarkastuslautakunnassa on viisi varsinaista jäsentä, yksi jokaisesta jäsenkunnasta. Yhtymävaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan. Toimikausi on sama kuin yhtymävaltuuston toimikausi.

 

Henkilöstöjaosto

Kuntayhtymän henkilöstöjaosto edustaa kuntayhtymää työnantajan ominaisuudessa ja antaa hinnoitteluohjeita ja kehitysehdotuksia henkilöstöstrategiaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Jaostossa on viisi jäsentä, yksi jokaisesta jäsenkunnasta. Henkilöstöjaoston toimikausi on yksi vuosi.

 

Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelin kehittää kuntayhtymän työsuojelutoimintaa ja koostuu työsuojeluorganisaation edustajista, työnantajista ja työntekijöistä, ammattiliittojen edustajista, poliitikoista ja viranhaltijoista.

 

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta vastaa tehtävistä, jotka kuuluvat maaseutuviranomaisille ja valvoo tehtäväalueen lakien toteuttamista. Maaseutulautakunnassa on 11 varsinaista jäsentä.

 

Viranhaltijaorganisaatio

Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja yhtymähallituksen alaisena. Aluevastaavat johtajat vastaavat vastuualueiden toiminnan organisoinnista. Aluevastaavat päälliköt ovat: johtava lääkäri, johtava hammaslääkäri ja maaseutupäällikkö. Johtava psykologi ja osastonhoitaja johtavat puolestaan vastaavia kokonaisuuksia psykososiaalisessa yksikössä.